เลือกตั้ง66 / ส.ส. แบบแบ่งเขต กรุงเทพมหานคร

เขตเลือกตั้ง พื้นที่ รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.
กรุงเทพมหานคร เขต 1

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย

1. เขตพระนคร
2. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
3. เขตสัมพันธวงศ์
4. เขตดุสิต (ยกเว้น แขวงถนนนครไชยศรี)
5. เขตบางรัก

กทม. เขต 1 ก้าวไกล - ปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ (5)
กรุงเทพมหานคร เขต 2

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย

1. เขตสาทร
2. เขตปทุมวัน
3. เขตราชเทวี

กทม. เขต 2 ก้าวไกล - ธิษะณา ชุณหะวัณ (13)
กรุงเทพมหานคร เขต 3

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย

1. เขตบางคอแหลม
2. เขตคันนายาว

กทม. เขต 3 ก้าวไกล - จรยุทธ จตุรพรประสิทธิ์ (4)
กรุงเทพมหานคร เขต 4

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย

1. เขตคลองเตย
2. เขตวัฒนา

กทม. เขต 4 ก้าวไกล - ภัณฑิล น่วมเจิม (2)
กรุงเทพมหานคร เขต 5

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย

1. เขตห้วยขวาง
2. เขตวังทองหลาง (ยกเว้น แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์)

กทม. เขต 5 ก้าวไกล - เฉลิมชัย กุลาเลิศ (12)
กรุงเทพมหานคร เขต 6

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วย

1. เขตพญาไท
2. เขตดินแดง

กทม. เขต 6 ก้าวไกล - กัณตภณ ดวงอัมพร (3)
กรุงเทพมหานคร เขต 7

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วย

1. เขตบางซื่อ
2. เขตดุสิต (เฉพาะ แขวงถนนนครไชยศรี)

กทม. เขต 7 ก้าวไกล - ภัสริน รามวงศ์ (7)
กรุงเทพมหานคร เขต 8

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วย

1. เขตหลักสี่ (ยกเว้น แขวงตลาดบางเขน)
2. เขตจตุจักร (ยกเว้น แขวงจันทรเกษม และ แขวงเสนานิคม)

กทม. เขต 8 ก้าวไกล - ชยพล สท้อนดี (5)
กรุงเทพมหานคร เขต 9

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 ประกอบด้วย

1. เขตบางเขน (ยกเว้น แขวงท่าแร้ง)
2. เขตจตุจักร (เฉพาะ แขวงจันทรเกษม และ แขวงเสนานิคม)
3. เขตหลักสี่ (เฉพาะ แขวงตลาดบางเขน)

กทม. เขต 9 ก้าวไกล - ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ (10)
กรุงเทพมหานคร เขต 10

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 10 ประกอบด้วย

1. เขตดอนเมือง

กทม. เขต 10 ก้าวไกล - เอกราช อุดมอำนวย (6)
กรุงเทพมหานคร เขต 11

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 11 ประกอบด้วย

1. เขตสายไหม (ยกเว้น แขวงออเงิน)

กทม. เขต 11 ก้าวไกล - ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ (3)
กรุงเทพมหานคร เขต 12

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 12 ประกอบด้วย

1. เขตสายไหม (เฉพาะ แขวงออเงิน)
2. เขตบางเขน (เฉพาะ แขวงท่าแร้ง)
3. เขตลาดพร้าว (เฉพาะ แขวงจรเข้บัว)

กทม. เขต 12 ก้าวไกล - ภูริวรรธก์ ใจสำราญ (5)
กรุงเทพมหานคร เขต 13

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 13 ประกอบด้วย

1. เขตลาดพร้าว (ยกเว้น แขวงจรเข้บัว)
2. เขตบึงกุ่ม (ยกเว้น แขวงคลองกุ่ม)

กทม. เขต 13 ก้าวไกล - ธนเดช เพ็งสุข (7)
กรุงเทพมหานคร เขต 14

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 14 ประกอบด้วย

1. เขตวังทองหลาง (เฉพาะ แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์)
2. เขตบางกะปิ

กทม. เขต 14 ก้าวไกล - สิริลภัส กองตระการ (9)
กรุงเทพมหานคร เขต 15

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 15 ประกอบด้วย

1. เขตคันนายาว
2. เขตบึงกุ่ม (เฉพาะ แขวงคลองกุ่ม)

กทม. เขต 15 ก้าวไกล - วิทวัส ติชะวาณิชย์ (6)
กรุงเทพมหานคร เขต 16

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 16 ประกอบด้วย

1. เขตคลองสามวา (ยกเว้น แขวงสามวาตะวันออก และ แขวงทรายกองดินใต้)

กทม. เขต 16 ก้าวไกล - พิมพ์กาญจน์ กีรติวิราปกรณ์ (8)
กรุงเทพมหานคร เขต 17

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 17 ประกอบด้วย

1. เขตหนองจอก (ยกเว้น แขวงโคกแฝด แขวงลำผักชี และ แขวงลำต้อยติ่ง)
2. เขตคลองสามวา (เฉพาะ แขวงสามวาตะวันออก และ แขวงทรายกองดินใต้)

กทม. เขต 17 ก้าวไกล - วีรวุธ รักเที่ยง (7)
กรุงเทพมหานคร เขต 18

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 18 ประกอบด้วย

1. เขตหนองจอก (เฉพาะ แขวงโคกแฝด แขวงลำผักชี และ แขวงลำต้อยติ่ง)
2. เขตลาดกระบัง (เฉพาะ แขวงลำปลาทิว)
3. เขตมีนบุรี (เฉพาะ แขวงแสนแสบ)

กทม. เขต 18 ก้าวไกล - ธีรัจชัย พันธุมาศ (8)
กรุงเทพมหานคร เขต 19

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 19 ประกอบด้วย

1. เขตมีนบุรี (ยกเว้น แขวงแสนแสบ)
2. เขตสะพานสูง (ยกเว้น แขวงทับช้าง)

กทม. เขต 19 ก้าวไกล - กันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ (5)
กรุงเทพมหานคร เขต 20

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 20 ประกอบด้วย

1. เขตลาดกระบัง (ยกเว้น แขวงลำปลาทิว)

กทม. เขต 20 ก้าวไกล - ชุมพล หลักคำ (9)
กรุงเทพมหานคร เขต 21

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 21 ประกอบด้วย

1. เขตประเวศ (ยกเว้น แขวงหนองบอน)
2. เขตสะพานสูง (เฉพาะ แขวงทับช้าง)

กทม. เขต 21 ก้าวไกล - ณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ (7)
กรุงเทพมหานคร เขต 22

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 22 ประกอบด้วย

1. เขตสวนหลวง
2. เขตประเวศ (เฉพาะ แขวงหนองบอน)

กทม. เขต 22 ก้าวไกล - สุภกร ตันติไพบูลย์ธนะ (8)
กรุงเทพมหานคร เขต 23

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 23 ประกอบด้วย

1. เขตพระโขนง
2. เขตบางนา

กทม. เขต 23 ก้าวไกล - ปิยรัฐ จงเทพ (11)
กรุงเทพมหานคร เขต 24

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 24 ประกอบด้วย

1. เขตธนบุรี (ยกเว้น แขวงวัดกัลยาณ์ แขวงหิรัญรูจี และ แขวงบางยี่เรือ)
2. เขตคลองสาน
3. เขตราษฎร์บูรณะ (เฉพาะ แขวงบางปะกอก)

กทม. เขต 24 ก้าวไกล - เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร (9)
กรุงเทพมหานคร เขต 25

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 25 ประกอบด้วย

1. เขตทุ่งครุ
2. เขตราษฎร์บูรณะ (ยกเว้น แขวงบางปะกอก)

กทม. เขต 25 ก้าวไกล - แอนศิริ วลัยกนก (9)
กรุงเทพมหานคร เขต 26

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 26 ประกอบด้วย

1. เขตบางขุนเทียน (เฉพาะ แขวงท่าข้าม)
2. เขตจอมทอง (ยกเว้น แขวงบางขุนเทียน)

กทม. เขต 26 ก้าวไกล - ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ (11)
กรุงเทพมหานคร เขต 27

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 27 ประกอบด้วย

1. เขตบางบอน (เฉพาะ แขวงบางบอนใต้ และ แขวงคลองบางบอน)
2. เขตบางขุนเทียน (ยกเว้น แขวงท่าข้าม)

กทม. เขต 27 ก้าวไกล - ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (1)
กรุงเทพมหานคร เขต 28

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 28 ประกอบด้วย

1. เขตจอมทอง (เฉพาะ แขวงบางขุนเทียน)
2. เขตบางบอน (ยกเว้น แขวงบางบอนใต้ และ แขวงคลองบางบอน)
3. เขตหนองแขม (เฉพาะ แขวงหนองแขม)

กทม. เขต 28 ก้าวไกล - รักชนก ศรีนอก (4)
กรุงเทพมหานคร เขต 29

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 29 ประกอบด้วย

1. เขตบางแค (เฉพาะ แขวงบางแคเหนือ และ แขวงบางไผ่)
2. เขตหนองแขม (ยกเว้น แขวงหนองแขม)

กทม. เขต 29 ก้าวไกล - ทิสรัตน์ เลาหพล (8)
กรุงเทพมหานคร เขต 30

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 30 ประกอบด้วย

1. เขตบางแค (ยกเว้น แขวงบางแคเหนือ และ แขวงบางไผ่)
2. เขตภาษีเจริญ (เฉพาะ แขวงบางหว้า แขวงบางด้วน และ แขวงคลองขวาง)

กทม. เขต 30 ก้าวไกล - ธัญธร ธนินวัฒนาธร (4)
กรุงเทพมหานคร เขต 31

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 31 ประกอบด้วย

1. เขตทวีวัฒนา
2. เขตตลิ่งชัน (ยกเว้น แขวงบางเชือกหนัง)

กทม. เขต 31 ก้าวไกล - สิริน สงวนสิน (13)
กรุงเทพมหานคร เขต 32

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 32 ประกอบด้วย

1. เขตบางกอกน้อย (เฉพาะ แขวงศิริราช)
2. เขตบางกอกใหญ่
3. เขตภาษีเจริญ (ยกเว้น แขวงบางหว้า แขวงบางด้วน และ แขวงคลองขวาง)
4. เขตตลิ่งชัน (เฉพาะ แขวงบางเชือกหนัง)
5. เขตธนบุรี (เฉพาะ แขวงวัดกัลยาณ์ แขวงหิรัญรูจี และ แขวงบางยี่เรือ)

กทม. เขต 32 ก้าวไกล - ปวิตรา จิตตกิจ (9)
กรุงเทพมหานคร เขต 33

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 33 ประกอบด้วย

1. เขตบางพลัด
2. เขตบางกอกน้อย (ยกเว้น แขวงศิริราช)

กทม. เขต 33 ก้าวไกล - พงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ (6)