กรุงเทพมหานคร เขต 23

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 23 ประกอบด้วย

1. เขตพระโขนง
2. เขตบางนา