กรุงเทพมหานคร เขต 7

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วย

1. เขตบางซื่อ
2. เขตดุสิต (เฉพาะ แขวงถนนนครไชยศรี)