กรุงเทพมหานคร เขต 31

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 31 ประกอบด้วย

1. เขตทวีวัฒนา
2. เขตตลิ่งชัน (ยกเว้น แขวงบางเชือกหนัง)