กรุงเทพมหานคร เขต 26

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 26 ประกอบด้วย

1. เขตบางขุนเทียน (เฉพาะ แขวงท่าข้าม)
2. เขตจอมทอง (ยกเว้น แขวงบางขุนเทียน)