กรุงเทพมหานคร เขต 20

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 20 ประกอบด้วย

1. เขตลาดกระบัง (ยกเว้น แขวงลำปลาทิว)