กรุงเทพมหานคร เขต 25

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 25 ประกอบด้วย

1. เขตทุ่งครุ
2. เขตราษฎร์บูรณะ (ยกเว้น แขวงบางปะกอก)