กรุงเทพมหานคร เขต 12

เลือกตั้ง 66 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 12 ประกอบด้วย

1. เขตสายไหม (เฉพาะ แขวงออเงิน)
2. เขตบางเขน (เฉพาะ แขวงท่าแร้ง)
3. เขตลาดพร้าว (เฉพาะ แขวงจรเข้บัว)