กกต. สรุปผลการเลือกตั้ง 66 อย่างเป็นทางการ ก้าวไกล อันดับ 1 (แต่ยังไม่รับรอง ส.ส.)

สรุปผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีดังนี้

ทั้งนี้ ยังไม่มีการรับรองว่าใครได้เป็น ส.ส.

  • จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 52,195,920 คน
  • จำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ทั้งสิ้น 39,514,973 คน คิดเป็นอัตราส่วน 75.71% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด
พรรค

ส.ส.เขต 
(คน)

ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
(คน)

คะแนนบัญชีรายชื่อ  
(คะแนน)

รวม ส.ส. 
(คน)

พรรคก้าวไกล

112

39

14,438,851

151

พรรคเพื่อไทย

112

29

10,962,522

141

พรรคภูมิใจไทย

68

3

1,138,202

71

พรรคพลังประชารัฐ

39

1

537,625

40

พรรครวมไทยสร้างชาติ

23

13

4,766,408

36

พรรคประชาธิปัตย์

22

3

925,349

25

พรรคชาติไทยพัฒนา

9

1

192,497

10

พรรคประชาชาติ

7

2

602,645

9

พรรคไทยสร้างไทย

5

1

340,178

6

พรรคเพื่อไทรวมพลัง

2

0

67,692

2

พรรคชาติพัฒนากล้า

1

1

212,676

2

พรรคเสรีรวมไทย

0

1

351,376

1

พรรคประชาธิปไตยใหม่

0

1

273,428

1

พรรคใหม่

0

1

249,731

1

พรรคท้องที่ไทย

0

1

201,411

1

พรรคเป็นธรรม

0

1

184,817

1

พรรคพลังสังคมใหม่

0

1

177,379

1

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน

0

1

175,182

1

นอกจากนี้ สถิติอื่นๆ มีดังนี้

  • การเลือกตั้ง ส.ส. เขต มีจำนวนบัตรเสีย คะแนน และ บัตรไม่ลงคะแนนให้ผู้ใด คะแนน
  • การเลือกตั้ง ส.ส. บัญชีรายชื่อ มีจำนวนบัตรเสีย คะแนน และ บัตรไม่ลงคะแนนให้ผู้ใด คะแนน

ข้อมูลคะแนน: รายงานผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี พ.ศ.2566 อย่างเป็นทางการ ectreport.com