พรรคเพื่อไทย

พรรคเพื่อไทย (034)

วันที่จัดตั้ง: 20 ก.ย. 2550

หัวหน้าพรรค: ชลน่าน ศรีแก้ว

เลขาธิการพรรค: ประเสริฐ จันทรรวงทอง