พรรคก้าวไกล

พรรคก้าวไกล (164)

วันที่จัดตั้ง: 1 พ.ค. 2557

หัวหน้าพรรค: พิธา ลิ้มเจริญรัตน์

เลขาธิการพรรค: ชัยธวัช ตุลาธน