สรุปการรับสมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ปาร์ตี้ลิสต์

กกต. เปิดรับสมัคร ผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ปาร์ตี้ลิสต์ สำหรับ เลือกตั้ง66 ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2566 รายละเอียดมีดังนี้

หมายเลขพรรคการเมืองรายชื่อพรรคจำนวน ผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ (คน)รายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
1พรรคใหม่10 
2พรรคประชาธิปไตยใหม่16 
3พรรคเป็นธรรม9 
4พรรคท้องที่ไทย14 
5พรรคพลังสังคมใหม่27 
6พรรคครูไทยเพื่อประชาชน58 
7พรรคภูมิใจไทย981. นายอนุทิน ชาญวีรกูล
8พรรคแรงงานสร้างชาติ11 
9พรรคพลัง131. นายชัยยพล พสุรัตน์บรรจง
2. นายลิขสิทธิ์ ใสกระจ่าง
10พรรคอนาคตไทย1 
11พรรประชาชาติ681. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
2. พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง
12พรรคไทยรวมไทย16 
13พรรคไทยชนะ391. หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล
14พรรคชาติพัฒนากล้า39 
15พรรคกรีน14 
16พรรคพลังสยาม6 
17พรรคเสมอภาค41 
18พรรคชาติไทยพัฒนา871. นายวราวุธ ศิลปอาชา
19พรรคภาคีเครือข่ายไทย3 
20พรรคเปลี่ยน13 
21พรรคไทยภักดี281. นายวรงค์ เดชกิจวิกรม
22พรรครวมไทยสร้างชาติ1001. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
2. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
23พรรครวมใจไทย14 
24พรรคเพื่อชาติ381. นายเรวัศ วิศรุตเวช
2. ร้อยเอก จารุพล เรืองสุวรรณ
25พรรคเสรีรวมไทย571. พลตำรวจเอก เสรีพิสุทธ์ เตมียเวส
26พรรคประชาธิปัตย์981. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์
27พรรคพลังธรรมใหม่11 
28พรรคไทยพร้อม271. นายวิทยา อินาลา
2. นายวิษณุ กรองกันภัย
29พรรคเพื่อไทย100 
30พรรคทางเลือกใหม่11 
31พรรคก้าวไกล921. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์
32พรรคไทยสร้างไทย971. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
2. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
3. นาวาอากาศเอกศิธา ทิวารี
33พรรคไทยเป็นหนึ่ง241. พลเอกประสูตร รัศมีแพทย์
34พรรคแผ่นดินธรรม6 
35พรรครวมพลัง23 
36พรรคเพื่อชาติไทย321. นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล
37พรรคพลังประชารัฐ851. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
38พรรคเพื่อไทรวมพลัง19 
39พรรคมิติใหม่301. นายปรีชา ไข่แก้ว
40พรรคประชาภิวัฒน์171. นายสมเกียรติ ศรลัมพ์
2. พลตรีไชยนาจ ญาติฉิมพลี
41พรรคไทยธรรม141. นายกิตติกร วิชัยเรืองธรรม
2. นายอโณทัย ดวงดารา
3. นางสาวรัตติกาล โสวะภาส
42พรรคไทยศรีวิไลย์211. นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์
43พรรคพลังสหกรณ์6 
44พรรคราษฎร์วิถี101. นายสุชาติ บรรดาศักดิ์
2. นายรัฐฐาน์ พีรวิชญ์ธนาภัค
45พรรคแนวทางใหม่13 
46พรรคถิ่นกาขาวชาววิไลย์13 
47พรรครวมแผ่นดิน30 
48พรรคเพื่ออนาคตไทย15 
49พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย51. นายณัชพล สุพัฒนะ
50พรรคพลังปวงชนไทย14 
51พรรคสามัญชน6 
52พรรคชาติรุ่งเรือง111. นางพิมไหมทอง ศักดิพัศโกศิน
53พรรคพลังสังคม141. นางณฐพร ชลายนนาวิน
54พรรคภราดรภาพ6 

รวมจำนวนผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ทั้งสิ้น 1,670 คน

อัปเดทล่าสุด : 5 เมษายน 2566