กทม. เขต 26 ก้าวไกล - ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ (11)