ใช้บัตรประชาชนดิจิทัล (Digital ID) แทนบัตรจริง เริ่ม 10 ม.ค. 2566

ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ประชาชนสามารถแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID) ที่อยู่ในเครื่องโทรศัพท์ Smartphone เพื่อใช้แทนบัตรประชาชนตัวจริง และเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิเสธการแสดง Digital ID

สำหรับประชาชนที่ต้องการใช้งาน บัตรประชาชนทางดิจิทัล หรือ Digital ID สามารถโหลดแอปพลิเคชั่น D.DOPA ของกรมการปกครอง ในระบบ iOS และ Android โดยในระยะแรก การยืนยันตัวตน จำเป็นต้องไปแสดงตัวที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ ในการลงทะเบียนเปิดการใช้งาน แต่หลังจากนั้น ระบบลงทะเบียนจะพัฒนาให้สามารถลงทะเบียนแบบออนไลน์ได้ในอนาคต

ที่มา - ระบบ Digital ID ของกรมการปกครอง ผ่าน Sanook