ตั้งแต่ เศรษฐา เป็นนายกฯ ค่าไฟฟ้า ค่า FT ลดลงกี่บาทแล้ว?

นายเศรษฐา ทวีสิน ได้รับการโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 จากสมาชิกรัฐสภา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566

วันที่ 13 กันยายน 2566 การประชุม ครม. นัดแรก ของรัฐบาล เศรษฐา 1 ได้มีมติลดค่าไฟฟ้าต่อหน่วยลดลง 35 สตางค์ จากเดิม 4.45 บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง (หน่วย) ลดเหลือ 4.10 บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง โดยมีผลทันทีในรอบบิลเดือนกันยายน 2566

วันที่ 18 กันยายน 2566 ครม. มีมติลดราคาไฟฟ้าต่อหน่วยลดลงจากเดิม จากที่ประกาศเมื่อวันที่ 13 กันยายน ลงมาอยู่ที่ 3.99 บาท ต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง (หน่วย) มีผลทันที ในรอบบิลเดือนกันยายน 2566 เช่นเดิม

เปรียบเทียบ ค่าไฟฟ้า ค่า FT ในวันที่ เศรษฐา ทวีสิน ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี กับปัจจุบัน

ค่าไฟต่อหน่วย (กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง)

ค่าไฟฟ้า22 สิงหาคม 2566กันยายน 2566
ราคาต่อหน่วย กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง (บาท)4.453.99

อัตรา ค่า FT ตามมติ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

เดือนค่า FT (สตางค์/หน่วย)
สิงหาคม 256691.19
กันยายน 256666.89
ตุลาคม 256666.89
พฤศจิกายน 256666.89
ธันวาคม 256666.89

อ้างอิงข้อมูลจาก : https://www.mea.or.th/our-services/tariff-calculation/latestft

อัปเดทล่าสุด : วันที่ 18 กันยายน 2566