นครนายก เขต 1

เลือกตั้ง 66 นครนายก เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย

1. อำเภอเมืองนครนายก
2. อำเภอปากพลี