ชุมพร เขต 3

เลือกตั้ง 66 ชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย

1. อำเภอสวี (เฉพาะ ตำบลเขาทะลุ และ ตำบลเขาค่าย)
2. อำเภอหลังสวน
3. อำเภอละแม
4. อำเภอพะโต๊ะ
5. อำเภอทุ่งตะโก