ชัยนาท เขต 2

เลือกตั้ง 66 ชัยนาท เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย

1. อำเภอสรรคบุรี
2. อำเภอหันคา
3. อำเภอเนินขาม
4. อำเภอหนองมะโมง
5. อำเภอวัดสิงห์ (ยกเว้น ตำบลมะขามเฒ่า ตำบลหนองน้อย ตำบลหนองบัว เทศบาลตำบลวัดสิงห์ และ ตำบลหนองขุ่น)