จันทบุรี เขต 3

เลือกตั้ง 66 จันทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย

1. อำเภอขลุง
2. อำเภอโป่งน้ำร้อน
3. อำเภอสอยดาว
4. อำเภอมะขาม (ยกเว้น ตำบลท่าหลวง ตำบลมะขาม ตำบลอ่างคีรี และ ตำบลวังแซ้ม)