จันทบุรี เขต 2

เลือกตั้ง 66 จันทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย

1. อำเภอท่าใหม่
2. อำเภอนายายอาม
3. อำเภอแก่งหางแมว
4. อำเภอเขาคิชฌกูฏ