กระบี่ เขต 3

เลือกตั้ง 66 กระบี่ เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย

1. อำเภอคลองท่อม
2. อำเภอลำทับ
3. อำเภอเกาะลันตา
4. อำเภอเหนือคลอง (เฉพาะ ตำบลโคกยาง ตำบลห้วยยูง และ ตำบลปกาสัย)